ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Metody terapii Otwarty dostęp

Wczesna i szybka diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niezwykle ważna, lecz także trudna. Jest to złożony, wielowymiarowy proces. Często sprawia wiele trudności nawet doświadczonym klinicystom. To dlatego, że autyzm przyjmuje różne formy, co wynika zarówno z niejednorodności patogenetycznej, jak i z różnic indywidualnych. Dodatkowo obraz kliniczny bardzo często zaciemnia współwystępowanie innych zaburzeń.

Jednym z najpopularniejszych na świecie i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition). Jak sugeruje nazwa – to druga, zaktualizowana i rozbudowana wersja tego narzędzia. Wraz z wystandaryzowanym wywiadem klinicznym ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) stanowią tzw. złoty standard diagnozy. Oznacza to, że na podstawie wiarygodnych dowodów naukowych szerokie grono specjalistów uznało je za najlepsze i najskuteczniejsze postępowanie wspierające proces diagnostyczny całościowych zaburzeń rozwoju. W 2016 roku zakończył się projekt adaptacji i walidacji polskiej wersji narzędzia ADOS-2, dzięki czemu może być stosowany w ośrodkach w całym kraju.

W skład zestawu ADOS-2 wchodzą protokoły badania dla wszystkich pięciu modułów (T, 1, 2, 3, 4), podręcznik oraz zestaw pomocy diagnostycznych. Protokoły zawierają listę prób, które należy przeprowadzić w danym module, wraz z informacjami, na czym należy skoncentrować się podczas obserwacji, a także dokładny opis pozycji poddawanych ocenie oraz algorytmy diagnostyczne.

POLECAMY

W podręczniku szczegółowo opisano procedury przeprowadzenia badania, zasady analizy zachowania oraz interpretacji wyników. Pomoce diagnostyczne to starannie dobrane i zaakceptowane przez autorów narzędzia, zabawki i akcesoria wykorzystywane do przeprowadzenia poszczególnych prób. Badanie może być przeprowadzone wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonego specjalistę – takiego, który ukończył szkolenie prowadzone przez certyfikowanego szkoleniowca ADOS-2.

Wszystkie wymienione procedury umożliwiają wystandaryzowanie obserwacji między różnymi dziećmi, diagnostami i ośrodkami na całym świecie. Oznacza to, że niezależnie od kraju diagnosta przeprowadzi badanie u danego dziecka, dobierając ten sam moduł, wykonując poszczególne próby w taki sam sposób i przy użyciu tych samych akcesoriów w pomieszczeniu przygotowanym według szczegółowych wytycznych. Dzięki temu obserwacja zachowań charakterystycznych dla spektrum autyzmu jest usystematyzowana, a diagnoza staje się bardziej wiarygodna. W wielu krajach do prowadzonych badań naukowych są włączane jedynie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, których diagnoza została potwierdzona badaniem ADOS-2.

Aby prawidłowo przeprowadzić badanie, diagnosta powinien nie tylko opanować procedurę poszczególnych zadań, ale  również  posiadać gruntowną wiedzę o prawidłowym rozwoju małego  dziecka na wielu płaszczyznach.

...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI