Dział: Otwarty dostęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Stres – wpływ na organizm i sposoby radzenia sobie, gdy staje się nadmierny

Stres stanowi nieodłączną część codzienności. Towarzyszy nam od narodzin przez całe nasze życie. Definiowany jest jako reakcja organizmu na sytuacje trudne i określany jako zjawisko złożone. Złożoność stresu oznacza, że nie jest on jednoznacznie negatywny, jednak pewne czynniki powodują, że wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. W dalszej części przedstawiony zostanie jego wpływ na organizm oraz sposoby radzenia sobie z nim i wzmacniania własnych zasobów.

Czytaj więcej

Jak budować relację między dzieckiem a rodzicem z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne?

„Życia nie da się wyrazić przez stan, lecz przez ruch: jedyne, niewątpliwe zwycięstwo ziarna, w którym drzemie ukryta siła”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Metoda Weroniki Sherborne stanowi fundament, na którym opiera się nauczanie. Pomaga w budowaniu relacji dziecko–rodzic zarówno u dzieci zdrowych, jak i z niepełnosprawnościami. Sesje Metody Ruchu Rozwijającego (MRR) opierają się na fizjologicznej potrzebie ruchu, dlatego kojarzą się dzieciom z przyjaznymi i przyjemnymi doświadczeniami, zabawami, a nie z trudną pracą.

Czytaj więcej

Wykorzystanie Teorii Poliwagalnej do wspierania układu nerwowego dzieci i dorosłych - Propozycje ćwiczeń

Teoria poliwagalna w neuronaukowy sposób wyjaśnia nasze reakcje na niebezpieczeństwo i zagrożenie. Dzięki niej możemy zrozumieć, dlaczego reagujemy w taki, a nie inny sposób, skąd to się bierze, i podpowiada, jak możemy sobie z daną sytuacją poradzić, jak zadbać o układ nerwowy, aby osiągnąć stan spokoju, gotowości do nauki i kreatywność, a także z jakich ćwiczeń skorzystać.

Czytaj więcej

Outdoorowe formy oddziaływania w terapii dzieci z ASD

Czym jest outdoor education? Jak Leśne Przedszkola i Leśne Szkoły wykorzystują outdoor education do pracy terapeutycznej z dziećmi z ASD? Co takiego proponuje i jak działa outdoor education?

Czytaj więcej

Jak wykorzystać uważność w radzeniu sobie w zamartwianiu się i przewlekłym stresie? Propozycje ćwiczeń

Aktualnie tempo naszego życia jest bardzo szybkie. Wyzwania zarówno dnia codziennego, jak i zawodowe oraz trudności, które napotykamy, intensywnie angażują nasze procesy poznawcze. Rzadko zatrzymujemy się i koncentrujemy na tym, co teraz, angażując zmysły. Myśli są zwykle „o krok przed nami” przez planowanie, przewidywanie i tworzenie scenariuszy wydarzeń, które zakładamy, że będą miały miejsce. Ale jak wskazuje powyższy cytat, tak naprawdę nie mamy co do tego pewności. Jedyny czas, na który mamy wpływ, jest czasem teraźniejszym. Jak zatem wykorzystać uważność w codziennym życiu?

Czytaj więcej

Teoria umysłu a deficyty w zakresie umiejętności społecznych – studium przypadku Antka z ASD

Antek ma 8 lat i jest wysoko funkcjonującą osobą ze spektrum autyzmu. Jednym słowem nikt z boku nie wie, że chłopiec ma jakieś trudności rozwojowe. Dopiero przy obserwacji, kiedy zachowuje się nietaktownie wobec innych osób, nie trzyma dystansu, mówi osobom dorosłym na ty i nie rozumie, że inni mogą inaczej myśleć, zastanawiamy się, co mu jest. Czy to złe wychowanie czy…? Co leży u podstaw Antka problemów? Obecnie jedna z teorii próbuje to wyjaśnić. Brak teorii umysłu, czyli tzw. ślepota umysłowa, może doprowadzać do innego spojrzenia na zachowania ludzi.

Czytaj więcej

Ścieżki diagnostyczne w zaburzeniach ASD – praktyczne wskazówki do rozmowy z rodzicem

Najczęściej pierwsze niepokojące sygnały, na które rodzic zwraca uwagę, to brak rozwoju mowy, brak reakcji na imię, ubogi afekt mimiczny. Takie niepokojące zachowania wyznaczają ścieżkę do podjęcia poszukiwań pomocy dla dziecka. Jakie jest postępowanie diagnostyczne i jakie są możliwe formy wsparcia dziecka, u którego występuje podejrzenie zaburzeń ASD?

Czytaj więcej

Jak rozmawiać z dziećmi z niepełnosprawnościami o wojnie?

Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że wielu z nas próbuje zrozumieć sytuację, w której się znalazło, oraz ocenić swoje emocje. Niemało osób zadaje sobie pytanie, co aktualnie czują ich dzieci, jak powinni się nimi zaopiekować, one bowiem nie mają jeszcze dobrze rozwiniętych strategii regulowania emocji. Myślę, że podobne pytania zadaje sobie wielu dorosłych, funkcjonujących na co dzień w różnych rolach społecznych z dziećmi, m.in. nauczyciele i terapeuci. Obowiązkiem dorosłych, rodziców, opiekunów i terapeutów jest tłumaczenie wszystkim dzieciom otaczającej je rzeczywistości, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Ocena i wspomaganie funkcji wzrokowych w pracy terapeuty SI – praktyczny przewodnik

Zmysłem wiodącym w rozwoju człowieka, zarówno w jego procesie uczenia się, jak i czerpania radości z otoczenia, jest wzrok. Poprawne widzenie wpływa na jakość życia, umożliwia optymalny rozwój społeczny i osobisty. W artykule zaprezentowano, jak przeprowadzić diagnozę wstępną mechanizmów posturalnych i funkcji wzrokowych oraz zestaw ćwiczeń usprawniających czucie ciała i ruchy naprzemienne.

Czytaj więcej

Stan psychiczny dzieci i młodzieży po 2 latach pandemii (raport)

Badanie przeprowadzone wśród specjalistów psychologów i pedagogów dowiodło, że stan psychiczny i emocjonalny dzieci w okresie pandemii uległ pogorszeniu – przyznało tak 87% badanych. 78% respondentów zauważyło wzrost zgłoszeń i próśb o interwencję i pomoc kierowaną do psychologów i pedagogów.

Czytaj więcej

Autonomia w komunikacji. Czym jest i jak ją budować?

Budowanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) z osobą ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN) to wieloetapowy proces rozłożony w czasie. Jednak podejmując działania na każdym z etapów, musimy zdawać sobie sprawę, że celem, do którego dążymy, jest AUTONOMIA komunikacyjna. Zrozumienie definicji autonomii nie tylko pomaga wyznaczać mniejsze cele na poszczególnych etapach, ale także determinuje konkretne działania podejmowane w codziennej praktyce.

Czytaj więcej