Autor: Monika Karwacka

 Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, edukator seksualny. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz dydaktycznymi. Prowadzi zajęcia i szkolenia dla studentów, nauczycieli oraz rodziców osób niepełnosprawnych. Kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy Kamyk – ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu „Na Tak”.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Seksualność dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – relacje, zachowania seksualne, rodzicielstwo i ryzyka

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną determinowana jest przez specyfikę funkcjonowania intelektualnego, możliwości do wyrażania własnej seksualności, nawiązywania intymnych relacji i przeżywania doświadczeń seksualnych. Zatem seksualność będzie inaczej kształtowała się u osób z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.[1] Jakie czynniku wpływają na kształtowanie się postaw seksualnych osób z NI? Jakie szanse i ryzyka są związane z ich funkcjonowaniem? Dlaczego edukacja seksualna ma kluczowe znaczenie w rozwijaniu niezależności osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną?

Czytaj więcej

Rozwój emocjonalny osób z niepełnosprawnością intelektualną a zadania terapeuty

Aby lepiej zrozumieć, jak rozwój emocjonalny osób z NI jest wkomponowany w rozwój ogólny, można wykorzystać fazowy model Antona Došena. Model ten został stworzony na podstawie rozwoju emocjonalnego dziecka neurotypowego, gdyż osoby z NI przechodzą przez te same etapy dorastania. Jakie są jego fazy oraz zadania terapeuty w poszczególnych obszarach?

Czytaj więcej