Edukacja włączająca – edukacją dla wszystkich

Współpraca z rodzicami Otwarty dostęp

Jak efektywnie wprowadzać w szkole ideę edukacji włączającej? Dyrektor szkoły w Łajskach, Marek Tarwacki, przedstawia dobre praktyki ze swojej placówki.

Jesteśmy wiejską, publiczną szkołą w Łajskach – szkołą podstawową w gminie Wieliszew (województwo mazowieckie), która od 16 lat pracuje z uczniami z różnymi dysfunkcjami – propagując ideę edukacji włączającej. 

Funkcjonowanie uczniów w szkole

Obecnie specjalistyczną pomocą objętych jest 52 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: autyzm, zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, zespół Downa. Dwóch uczniów realizuje obowiązek szkolny w formie nauczania domowego, a dwóch nauczania indywidualnego. Uczniowie są oczywiście objęci także pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym indywidualnymi zajęciami z psychologiem/pedagogiem, terapią SI (integracji sensorycznej), terapią logopedyczną, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Zajęcia rewalidacyjne mają postać indywidualną lub grupową – odbywają się w formie warsztatowej i prowadzone są przez dwóch nauczycieli. Wzajemne relacje społeczne i edukacyjne przekraczają granice klas, a ponieważ jesteśmy małą społecznością (szkoła liczy ponad 500 uczniów), wszyscy znamy się i wzajemnie wspieramy. Tak właśnie rozumiemy edukację włączającą – oczywiście wzmocnioną przez licznych specjalistów i terapeutów: specjalistów wspomagających dzieci z niepełnosprawnościami, psychoterapeutę, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej, oligofrenopedagoga, psychologów, pedagogów, terapeutów muzykoterapii. 

POLECAMY

Spotkania specjalistów ze szkoły

Na bieżąco odbywają się spotkania zespołu specjalistów wspierających. Dotyczą one przypomnienia zasad pracy specjalisty...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI