Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z rodzicami , Otwarty dostęp

14 czerwca 2021

NR 19 (Czerwiec 2021)

Edukacja włączająca – edukacją dla wszystkich

0 1053

Jak efektywnie wprowadzać w szkole ideę edukacji włączającej? Dyrektor szkoły w Łajskach, Marek Tarwacki, przedstawia dobre praktyki ze swojej placówki.

Jesteśmy wiejską, publiczną szkołą w Łajskach – szkołą podstawową w gminie Wieliszew (województwo mazowieckie), która od 16 lat pracuje z uczniami z różnymi dysfunkcjami – propagując ideę edukacji włączającej. 

Funkcjonowanie uczniów w szkole

Obecnie specjalistyczną pomocą objętych jest 52 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: autyzm, zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, zespół Downa. Dwóch uczniów realizuje obowiązek szkolny w formie nauczania domowego, a dwóch nauczania indywidualnego. Uczniowie są oczywiście objęci także pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym indywidualnymi zajęciami z psychologiem/pedagogiem, terapią SI (integracji sensorycznej), terapią logopedyczną, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Zajęcia rewalidacyjne mają postać indywidualną lub grupową – odbywają się w formie warsztatowej i prowadzone są przez dwóch nauczycieli. Wzajemne relacje społeczne i edukacyjne przekraczają granice klas, a ponieważ jesteśmy małą społecznością (szkoła liczy ponad 500 uczniów), wszyscy znamy się i wzajemnie wspieramy. Tak właśnie rozumiemy edukację włączającą – oczywiście wzmocnioną przez licznych specjalistów i terapeutów: specjalistów wspomagających dzieci z niepełnosprawnościami, psychoterapeutę, neurologopedów, terapeutów integracji sensorycznej, oligofrenopedagoga, psychologów, pedagogów, terapeutów muzykoterapii. 

POLECAMY

Spotkania specjalistów ze szkoły

Na bieżąco odbywają się spotkania zespołu specjalistów wspierających. Dotyczą one przypomnienia zasad pracy specjalisty...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy