Dział: Analiza procesu terapeutycznego

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Z dala od rodziców - normy rozwojowe a zaburzenia zachowań seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną na wyjazdach grupowych

Rozważania na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną na płaszczyźnie „wieczne dzieci czy dorośli?” trwają już dobre dwadzieścia kilka lat. W 2002 r. na łamach wydawnictwa Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” powstała książka dokładnie o takim tytule. W tym samym roku po raz pierwszy wyjechałam na 2-tygodniowe kolonie z osobami z zespołem Downa. W międzyczasie ukończyłam studia z zakresu edukacji seksualnej i właśnie ta dziedzina pracy z osobami, w głównej mierze, z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną stała się przedmiotem moich analiz.

Czytaj więcej

Terapia tików u dziecka z niepełnosprawnościami. Studium przypadku

Tiki nerwowe to nawracające, gwałtowne i nierytmiczne ruchy – w przypadku tików ruchowych, bądź wokalizacje – w przypadku tików głosowych – pojawiające się najczęściej w seriach. Z reguły poprzedzane są konkretnym uczuciem, które odpowiada za wystąpienie tiku, np. uczucie zalegania w drogach oddechowych wymagające odchrząknięcia czy też uczucie napięcia mięśni szyi wywołujące ruch głowy. Czynności te z reguły przynoszą chwilową ulgę. Na przykładzie 10-letniej dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim autorka prezentuje podjęte działania zastosowane podczas terapii tików.

Czytaj więcej

Wykorzystanie technik behawioralnych w eliminowaniu zachowań opozycyjno-buntowniczych. Case study 13-letniej dziewczynki z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Trudności wychowawcze są nieodłączną częścią procesu dorastania młodego człowieka. Jest to ogromne wyzwanie zarówno dla rodziców dziecka, jak i dla nauczycieli w szkole. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, kiedy zachowania opozycyjno-buntownicze występują u osoby z zaburzeniami rozwojowymi, a ich siła i natężenie zagrażają bezpieczeństwu jej samej i osobom z najbliższego otoczenia. Jak sobie z nimi poradzić?

Czytaj więcej

Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z zachowaniami fobicznymi – case study chłopca z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

W różnych sytuacjach człowiek, niezależnie od wieku, płci oraz innych zmiennych, przeżywa niepokoje o mniejszym lub większym natężeniu, wywołane rozmaitymi czynnikami. Sytuacja komplikuje się jednak, jeśli lęk dotyczy wycinka rzeczywistości, który obiektywnie nie wzbudza nieadekwatnych emocji czy reakcji. Co w sytuacji, gdy fobia dotyka dziecko z autyzmem? Czy i jak można mu pomóc?

Czytaj więcej

Terapia integracji sensorycznej jako metoda wsparcia małego dziecka niewidomego z niepełnosprawnością intelektualną – case study

Terapeuta integracji sensorycznej (SI) diagnozujący trudności sensoryczne u małego dziecka niewidomego musi brać pod uwagę skutki ogólnej deprywacji zmysłowej będącej następstwem braku wzroku oraz problemów, które z tego wynikają. U części dzieci mogą jednak dodatkowo występować konstytucjonalne trudności z przetwarzaniem bodźców przez ośrodkowy układ nerwowy, dlatego należy zachowywać dużą uważność przy formułowaniu wniosków diagnostycznych. Na przykładzie 3-letniej, niewidomej dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną autorka prezentuje proces terapeutyczny, w którym z powodzeniem zastosowano techniki sensoryczne i ćwiczenia ruchowe.

Czytaj więcej

Stymulacja rozwoju dziecka z zespołem Downa. Przykład pracy edukacyjno-terapeutycznej w podejściu rozwojowym

W niniejszym artykule chciałabym zwrócić uwagę na nieprawidłowości rozwojowe u dzieci z zespołem Downa utrudniające nabywanie nowych umiejętności potrzebnych do pełnego i w miarę możliwości niezależnego funkcjonowania w codziennym życiu. Na konkretnym przykładzie zaprezentuję program terapeutyczny, który realizuję podczas zajęć indywidualnych z dziewczynką z zespołem Downa.

Czytaj więcej

Terapia rozwoju i regulacji procesów integracji sensorycznych. Studium przypadku dziecka z zespołem Downa

Często słyszymy informacje o dzieciach z zespołem Downa, że są niezdarne ruchowo czy mało inteligentne. Historia Tymka pokazuje, że może być jednak inaczej. Całe otoczenie dziecka oraz specjaliści mogą bowiem wpłynąć na rozwój dziecka z tego typu zaburzeniami, jego sukcesy, a przede wszystkim lepsze funkcjonowanie społeczne. Jak działać efektywnie?

Czytaj więcej

Uczestnik z trudnymi zachowaniami – historia wprowadzania innowacyjnych sposobów pracy w ŚDS – case study

W niniejszym artykule przedstawiono, w jaki sposób zmieniła się jakość pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach w związku z pojawieniem się nowego, wymagającego szczególnej opieki uczestnika. Na przykładzie Sebastiana pokażemy, że warto wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu placówki i być otwartym na nowe metody pracy z dorosłymi osobami o różnym stopniu sprawności i z wieloma deficytami. Efekty naszych działań są tego najlepszym dowodem.

Czytaj więcej

Mogę więcej - czy późna interwencja behawioralna ma sens?

Głęboka niepełnosprawność intelektualna może być sprzężona z wieloma różnymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym również z autyzmem. Taką też diagnozę ma Konrad – bohater niniejszego artykułu. Konrad to dorosły, obecnie 24-letni, mężczyzna, którego historia pokazuje, że nigdy nie jest zbyt późno, aby poszukiwać rozwiązań, które umożliwiłyby wyjście z pozornie beznadziejnej sytuacji i poprawę jakości życia.

Czytaj więcej

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych

Terapię zaburzeń lękowych u dzieci z niepełnosprawnością intelek- tualną można realizować, opierając się na programie tera- peutycznym „Zaradny kot”. Na podstawie studium przypadku przedstawiono opis interwencji terapeutycznej z zastosowaniem tego programu.

Czytaj więcej

Jak budować porozumienie z osobą z wieloraką niepełnosprawnością

W niniejszym artykule opiszę historię Kamila, jednego z moich wyjątkowych uczniów, i naszych spotkań prowadzących do budowania porozumienia. Zaprezentuję, w jaki sposób tworzyłam system komunikacyjny, skupiając się na jego potrzebach, zainteresowaniach i codzienności.

Czytaj więcej

Historia trzech spotkań – proces tworzenia strategii wspomagających porozumiewanie się

Artykuł opisuje tworzenie strategii wspomagających porozumiewanie się dla czteroletniego chłopca ze złożoną niepełnosprawnością. Borys ma czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, obniżone napięcie mięśniowe i wodogłowie. Karmiony jest przez przezskórną gastrostomię endoskopową (PEG). Wymaga regularnego odsysania wydzieliny z jamy ustnej. Przedstawiony proces jest efektem trzech spotkań konsultacyjnych z terapeutą AAC, które odbyły się na przestrzeni pięciu miesięcy.

Czytaj więcej