Metoda PODD Najważniejsze założenia

Współpraca z rodzicami

Skrót PODD od kilku lat coraz częściej pojawia się w polskiej dyskusji o komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN). Czym jednak dokładnie jest PODD? Czym to podejście i ta metoda AAC różnią się od innych?

Metoda PODD

Skrót PODD pochodzi od angielskich słów pragmatic organisation dynamic display, tzn. pragmatyczna organizacja tablic dynamicznych. Mogłoby się więc wydawać, że jest to tylko pewien specyficzny (jak mówi sama nazwa – pragmatyczny) sposób organizacji słownictwa w indywidualnych pomocach komunikacyjnych użytkowników AAC, rozmieszczonego na wielu stronach (tablicach), które są ze sobą powiązane w taki sposób, że przejście z jednej tablicy do drugiej zależy od tego, jakie słowo zostało wcześniej wybrane (tablice dynamiczne). 

Choć jest to zdanie zgodne z prawdą, PODD to jednak znacznie więcej niż tylko reguły organizacji czy matryce książek do komunikacji. 

PODD to całościowa metoda stworzona przez Gaylę Porter ponad 30 lat temu i obejmująca: 
 • podłoże teoretyczne dotyczące mechanizmu nabywania kompetencji językowych i komunikacyjnych przez osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN);
 • rozwiązania w zakresie tworzenia książek do komunikacji (w tym oprogramowanie zawierające matryce książek zarówno na dostęp bezpośredni, jak i alternatywny, opracowanych na różnych poziomach złożoności językowej);
 • metody nauki korzystania z pomocy komunikacyjnych, aby realizować cele językowe, operacyjne, społeczne i pragmatyczne (Light, 1988).

Warto podkreślić, że metoda PODD spełnia kryteria metody opartej na dowodach (evidence basen practice) według wytycznych ASHA z 2004 r. 

 1. Istnieją niezależne dowody skuteczności, jako że metodą nauki korzystania z książek PODD jest wspomagany przekaz językowy (modelowanie), którego skuteczność w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i językowych została wielokrotnie udowodniona w niezależnych badaniach różnych autorów (Lynch i in., 2018; Sennott i in., 2016; Barton i in., 2006; Beck i in., 2009; Binger, Light, 2007; Bruno, Trembath, 2006; Cafeiro, 2001; Dada, Alant, 2009; Drager i in., 2006; Goossens, 1989; Harris, Reichle, 2004; Jonsson i in., 2011; Romski i in., 1994; Romski i in., 1995; Solomon-Rice i Soto, 2014; O’Neil i in., 2018; Binger i in., 2011).
 2. Posiada kliniczne dowody skuteczności i/lub pozytywne opinie ekspertów (Snodgrass, Meadan, 2018; Braddock i in., 2015; Bayldon i in., 2021; Blackstone i in., 2021; Beauchamp i in., 2018; Borgestig, Hemmingsson, 2017; Jullien, 2020).
 3. Jej skuteczność jest potwierdzana przez samych użytkowników, ich rodziców i opiekunów (https://www.angelmanuk.org/wp-content/uploads/2020/04/AngelmanUK-Newsletter-66-v4web-lo-res.pdf; https://lindaburkhart.com/wp-content/uploads/2017/01/Gift-of-Language_ATIA_Jan_17.pdf; https://www.facebook.com/wespeakpodd).

Podłoże teoretyczne metody PODD – kluczowa rola środowiska

Wykorzystywane w ramach metody PODD strategie nauki komunikacji odzwierciedlają aktualną wiedzę o pro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI