Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Aleksandra Pieczara

Absolwentka filologii polskiej z oligofrenopedagogiką, tyflopedagog, terapeuta behawioralny. Od 2014 r. nauczyciel w Niepublicznych Szkołach „UMIEM” w Krakowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy „UMIEM” oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „UMIEM”). Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Terapeuta w Ambulatorium Terapii Behawioralnej, prowadzi diagnozy, konsultacje, zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych. Od 2019 r. prowadzi szkolenia nielicencyjne z zakresu terapii behawioralnej (praca z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi). Członek Zarządu – sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz