Autor: Joanna Mikołajczyk

Psycholog, pedagog, analityk behawioralny, superwizor BCBA. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2015 roku licencjonowany terapeuta behawioralny z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, od 2018 roku licencjonowany analityk zachowania oraz superwizor BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od 2010 roku związana z Fundacją Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar w Warszawie, gdzie prowadzi terapię indywidualną małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Poradni Scolar. Prowadzi także szkolenia dla specjalistów i rodziców.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dziecko z ASD jako uczestnik procesu integracji

Placówki integracyjne są jedną z form kształcenia, z której korzysta wielu uczniów z niepełnosprawnością, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Często posłanie dziecka z autyzmem do grupy integracyjnej jest nadrzędnym celem jego rodziców, ponieważ ten typ edukacji bywa postrzegany jako mniej stygmatyzujący. Warto jednak zwrócić uwagę na gotowość ucznia do podjęcia edukacji w grupie integracyjnej. Jakie trudności mogą wynikać z braku przygotowania dziecka z autyzmem do integracji? Jakich kompetencji dziecko potrzebuje oraz za pomocą jakich technik można te kompetencje rozwinąć?

Czytaj więcej

„Dlaczego tak się zachowujesz?”

Jak planować efektywne interwencje w przypadku zachowań niepożądanych u osób ze spektrum autyzmu? I dlaczego analiza funkcji zachowania jest tak istotna?
 

Czytaj więcej

Motywacja i wzmacnianie jako fundament rozwijania potencjału małego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Dzieci neurotypowe chętnie prezentują otoczeniu swoje możliwości, a przy odrobinie zachęty ze strony dorosłego mogą pięknie rozwinąć swój potencjał w wielu różnych dziedzinach. W przypadku dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju możemy mieć trudności z utrzymaniem jego motywacji do nauki na poziomie, który jest konieczny, aby odkryć jego prawdziwy potencjał (Schramm 2019). W niniejszym artykule będziemy szukać możliwości rozwijania potencjału dzieci o zaburzonym rozwoju w sprawdzonych technikach motywowania i wzmacniania.

Czytaj więcej

VB-MAPP

Brak możliwości skutecznego komunikowania się jest kluczowym problemem osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W wielu przypadkach to właśnie brak mowy skłania rodziców dziecka do przeprowadzenia diagnozy w kierunku zaburzeń autystycznych. Jednak efektywne rozwijanie komunikacji powinno być zawsze uzależnione od dokonania precyzyjnej oceny umiejętności wyjściowych.

Czytaj więcej