Motywacja i wzmacnianie jako fundament rozwijania potencjału małego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Temat numeru Otwarty dostęp

Dzieci neurotypowe chętnie prezentują otoczeniu swoje możliwości, a przy odrobinie zachęty ze strony dorosłego mogą pięknie rozwinąć swój potencjał w wielu różnych dziedzinach. W przypadku dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju możemy mieć trudności z utrzymaniem jego motywacji do nauki na poziomie, który jest konieczny, aby odkryć jego prawdziwy potencjał (Schramm 2019). W niniejszym artykule będziemy szukać możliwości rozwijania potencjału dzieci o zaburzonym rozwoju w sprawdzonych technikach motywowania i wzmacniania.

Ocena potencjału małego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju


Ocena umiejętności dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu bywa często utrudniona ze względu na brak współpracy ze strony dziecka. Niemniej jednak istnieją na rynku narzędzia, którymi doświadczony specjalista z powodzeniem może ocenić rozwój małego dziecka o zaburzonym rozwoju. Opiszę poniżej jedno z nich.

W przypadku oceny funkcjonalnej małych dzieci bardzo dobrym narzędziem jest dostępny w języku polskim kwestionariusz VB-MAPP, Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Autorem narzędzia jest dr Mark L. Sundberg (Ph.D., BCBA-D), licencjonowany psycholog z ponadczterdziestoletnim doświadczeniem w pracy klinicznej (http://www.marksundberg.com/bio.htm).

Program VB-MAPP składa się z kilku części. Pierwszą z nich jest ocena kamieni milowych, która obejmuje umiejętności kluczowe dla rozwoju. Oceniane są: szeroko pojęta komunikacja, analiza wzrokowa i dopasowywanie, naśladowanie, samodzielna zabawa, zachowania społeczne i zabawa społeczna, reguły szkolne i umiejętności grupowe, czytanie, pisanie, struktury językowe oraz matematyka. 

Drugą ważną częścią programu VB-MAPP jest ocena barier – czynników, które mogą zakłócić proces uczenia, a tym samym proces rozwijania potencjału dziecka. Przeszkody te obejmują m.in. zaburzenia komunikacji i występowanie zachowań trudnych. Jeśli rodzic lub specjalista chce efektywnie rozwijać potencjał dziecka, powinien dokonać oceny barier, a następnie zadbać o ich eliminowanie. Dr Sundberg (2015) podkreśla również, że identyfikowanie barier powinno skłonić dorosłego do przeanalizowania własnego warsztatu pracy z dzieckiem, ponieważ duża liczba trudności ucznia może wynikać z nieodpowiednio zaplanowanego i prowadzonego procesu nauczania (np. uzależnienie od podpowiedzi). 

VB-MAPP zawiera także ocenę gotowości do zmiany. Dzięki niej możemy wybrać środowisko edukacyjno-terapeutyczne, w którym potencjał dziecka będzie mógł rozwijać się najbardziej efektywnie. Środowisko, w którym uczymy, jest tak samo istotne, jak to, czego uczymy (Barbera 2017). Część dzieci bardziej skorzysta z ustrukturalizowanej nauki 1:1 z dużą ilością wzmocnień zewnętrznych. Z kolei inni mali uczniowie, pomimo trudności rozwojowych, mogą rozwijać swój potencjał przez włączanie w grupę zdrowych rówieśników.

Po dokonaniu całej oceny z wykorzystaniem VB-MAPP ważne jest zwrócenie uwagi zarówno na mocne, jak i słabe strony dziecka oraz przeanalizowanie, czy program wspierania rozwoju oferowany dziecku zawiera wszystkie niezbędne elementy, które wykorzystując cały potencjał dziecka, pomogą mu pokonywać jego trudności (Su...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI