Autor: PATRYCJA BARTOSZAK

Pedagożka specjalna, arteterapeutka – specjalizacja: teatroterapia, choreoterapia; reżyserka, teatrolożka, trenerka dramy. Założycielka i właścicielka Sztuki Niepowtarzalnej. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Tworzy i realizuje warsztaty, treningi oraz projekty o charakterze artystycznym, terapeutycznym, rozwojowym, społecznym, adresowane do różnych grup odbiorców. Specjalizuje się w pracy z grupami defaworyzowanymi społecznie. Jej zainteresowania koncentrują się wokół teatru angażującego i zaangażowanego społecznie. Jako terapeutka pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Realizuje autorski program treningu emocjonalno-społecznego oparty na metodzie dramy i programie Son Rise, skierowany do osób z różnorodnymi trudnościami. Autorka książki Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna oraz licznych artykułów dotyczących arteterapii oraz jej zastosowania w pracy z grupami wykluczonymi społecznie. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykorzystanie elementów teatroterapii i dramy w rozwijaniu umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami rozwoju - propozycje ćwiczeń

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych rozumiemy jako równoległy trening emocjonalno-społeczny, którego zadaniem jest budowanie podmiotowości uczestników terapii. W życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju decydującą rolę odgrywają ich umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami emocjonalnymi oraz społecznymi. Dostarczając im narzędzie do tych działań, znacznie podwyższamy ich jakość życia i niezależność w życiu codziennym. W artykule przedstawiam propozycje ćwiczeń z wykorzystaniem teatru i dramy.

Czytaj więcej

Wykorzystanie elementów arteterapii w pracy nad rozpoznawaniem własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażaniem ich w sposób akceptowany społecznie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Omówienie na konkretnych przykładach

Świadomość emocjonalna to podstawa w kształtowaniu osobowości człowieka, jego podmiotowości, indywidualności, poczucia własnej wartości oraz umiejętności budowania i radzenia sobie w relacjach społecznych. Jak ją rozwijać z wykorzystaniem arteterapii?

Czytaj więcej

Teatr angażujący jako miejsce budowania potencjału osób z niepełnosprawnością

W Polsce funkcjonują obecnie teatry, których aktorami są osoby niepełnosprawne. Ich działania oparte są w dużej mierze na budowaniu potencjału artystów oraz promocji twórczości osób z zaburzeniami rozwojowymi. Działalność teatralna osób z niepełnosprawnością jest swoistym manifestem oraz rodzajem emancypacji, dzięki której zmieniają postawę lub wywołują debatę społeczną. W niniejszym artykule koncentrujemy się na roli teatru angażującego w życiu osób z niepełnosprawnością oraz na różnorodnych możliwościach budowania ich potencjału przez działania teatralne.

Czytaj więcej