Autor: Beata Ignaczewska

Pedagog specjalny, certyfikowany superwizor stosowanej analizy zachowania, dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej (Gdańsk–Gliwice–Zabrze) oraz właściciel wydawnictwa CTB. Superwizor w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje, superwizje oraz szkolenia ze stosowanej analizy zachowania. Wykładowca na SWPS (Warszawa i Katowice) oraz na Akademii Medycznej w Gdańsku. Superwizuje placówki edukacyjne, terapeutyczne na terenie całej Polski.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Teoria umysłu a deficyty w zakresie umiejętności społecznych – studium przypadku Antka z ASD

Antek ma 8 lat i jest wysoko funkcjonującą osobą ze spektrum autyzmu. Jednym słowem nikt z boku nie wie, że chłopiec ma jakieś trudności rozwojowe. Dopiero przy obserwacji, kiedy zachowuje się nietaktownie wobec innych osób, nie trzyma dystansu, mówi osobom dorosłym na ty i nie rozumie, że inni mogą inaczej myśleć, zastanawiamy się, co mu jest. Czy to złe wychowanie czy…? Co leży u podstaw Antka problemów? Obecnie jedna z teorii próbuje to wyjaśnić. Brak teorii umysłu, czyli tzw. ślepota umysłowa, może doprowadzać do innego spojrzenia na zachowania ludzi.

Czytaj więcej

Ograniczenia w uczestniczeniu w integracji dziecka

Integracja powinna polegać na stworzeniu takich samych warunków dla dzieci typowo rozwijających się oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła powinna respektować prawa obu grup i dać możliwość do wszechstronnego ich rozwoju. Jakie zachowania ucznia powinny „zatrzymać” nasze myślenie o integracji? Które deficyty utrudniają wdrożenie dziecka niepełnosprawnego do klasy integracyjnej?

Czytaj więcej

System motywacji narzędziem do redukowania zachowań niepożądanych

Kiedy uczeń zachowuje się niewłaściwie, nie współpracuje z nauczycielem, wówczas najczęściej nasze myśli wędrują do systemu kar. Co zrobić, aby mnie się słuchał? Może zabiorę mu punkty, może każę wyjść z sali i pójść do pani psycholog. Bardzo często wykonujemy działania związane z karami, a zachowanie się nie poprawia. Ciągle powtarzamy nasze reakcje i narzekamy, że uczeń ciągle się nie uczy.
 

Czytaj więcej

Zaburzenia psychiczne a stosowana analiza zachowania

Bohaterem tego artykułu jest Mikołaj, który w wieku 19 lat zachorował na schizofrenię. Autorka rozpoczęła z nim program terapeutyczny, który wykorzystywał metody behawioralne. Trening behawioralny rozpoczął się, gdy chłopiec miał 19 lat, i trwał przez 4 lata.

Czytaj więcej