Zaburzenia psychiczne a stosowana analiza zachowania

Studium przypadku

Bohaterem tego artykułu jest Mikołaj, który w wieku 19 lat zachorował na schizofrenię. Autorka rozpoczęła z nim program terapeutyczny, który wykorzystywał metody behawioralne. Trening behawioralny rozpoczął się, gdy chłopiec miał 19 lat, i trwał przez 4 lata.

Schizofrenia to zaburzenie psychiczne związane z błędnym postrzeganiem rzeczywistości, często prowadzącym do psychozy. Głównie polega na dezorganizacji procesu myślenia, oderwaniu się od rzeczywistości, jest chorobą ludzi młodych. Choroba najczęściej zaczyna się między 15. a 45. r. ż. (75%) i dotyka tak samo kobiet i mężczyzn. Charakterystyczne objawy schizofrenii to: urojenia, halucynacje, zaburzenia mowy, zachowania katatoniczne i objawy negatywne. Również pojawia się dysfunkcja społeczna. Objawy schizofrenii można podzielić na tzw. objawy wytwórcze, negatywne oraz poznawcze. Objawy negatywne schizofrenii polegają na zubożeniu emocji, obniżeniu zainteresowań, tendencji do izolowania się od ludzi. Do objawów wytwórczych należą urojenia. Objawy poznawcze schizofrenii to zaburzenia koncentracji, pamięci czy tzw. pamięci operacyjnej (analogia do pamięci operacyjnej komputera). 
Główną metodą leczenia są leki przeciwpsychotyczne, które dają bardzo dobre efekty i w ciągu miesiąca osoba ze schizofrenią w dobrej kondycji opuszcza szpital. Niestety, wskaźnik nawrotów jest bardzo wysoki. Wiele osób regularnie wraca do szpitala.
Obecnie oprócz farmakologii stosuje się terapie oparte na relacji: terapię rodzin, psychoterapie indywidualne, trening...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI