Autor: Joanna Płuska

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie certyfikacji. Od 2005 r. pracuje z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i ich rodzinami w Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Członek Zespołu ds. seksualności osób niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, a także biegły sądowy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów a także dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, na różnych etapach ich życia.Autorka materiałów edukacyjnych o tematyce związanej z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Uniwersytet dorosłości – kluczem do wolności

„Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa”. 
M. Montessori1
 

Jedną z cech rozwoju osób z niepełnosprawnością sprzężoną jest dysharmonia uniemożliwiająca im prawidłową realizację zadań rozwojowych na poszczególnych etapach życia. Wiek umysłowy osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI) nie odpowiada ich wiekowi metrykalnemu. W efekcie osoby te stają z czasem przed zadaniami, które są ponad ich możliwości poznawcze. W przypadku wychowywania i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną wczesny trening samodzielności nabiera szczególnego znaczenia, gdyż osoby te dysponują najlepszymi warunkami do jej rozwijania właśnie we wczesnym dzieciństwie. 
 

Czytaj więcej

Grupa wsparcia nie do zdarcia

W jaki sposób udzielić pomocy rodzicom dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną? A może w formie terapii grupowej? Psycholog Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych dzieli się doświadczeniami i pokazuje, od czego zacząć tworzenie grupy oraz jakie są z tego korzyści.

Czytaj więcej

Profilaktyka przemocy seksualnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Art. 198. Wykorzystanie seksualne bezradności, niepoczytalności, Kodeks karny (z 6 czerwca z 1997 r.)
„Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Czytaj więcej

Przyjaciel „szyty na miarę” potrzeby osoby z zespołem Aspergera

„Wyniki badań pokazują, że dzieci niemające przyjaciół są narażone na problemy i opóźnienie w rozwoju społecznym i emocjonalnym, niskie poczucie własnej wartości oraz lęki i depresje w dorosłości.”
(T. Atwood 2015, za: Hay, Payne, Chadwick, s. 74).

Czytaj więcej

Komunikacja alternatywna i wspomagana

Wydaje się, że żadna grupa uczniów nie czerpie tak ogromnej radości z osiągnięć w nauce, jak dzieci z niepełnosprawnością. One bowiem uczą się w szkole przede wszystkim „życia”. Osiągnięte przez nie umiejętności tworzą się często w pocie czoła, w walce z niedoskonałościami własnego ciała i barierami w najbliższym środowisku. Dopiero wówczas, gdy nauczyciel potrafi porozumieć się z uczniem, można powiedzieć, że zaczęła się nie tylko komunikacja, ale i prawdziwa edukacja.

Czytaj więcej