Komunikacja alternatywna i wspomagana

jako nieocenione narzędzie do edukacji seksualnej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Zajęcia z pomysłem

Wydaje się, że żadna grupa uczniów nie czerpie tak ogromnej radości z osiągnięć w nauce, jak dzieci z niepełnosprawnością. One bowiem uczą się w szkole przede wszystkim „życia”. Osiągnięte przez nie umiejętności tworzą się często w pocie czoła, w walce z niedoskonałościami własnego ciała i barierami w najbliższym środowisku. Dopiero wówczas, gdy nauczyciel potrafi porozumieć się z uczniem, można powiedzieć, że zaczęła się nie tylko komunikacja, ale i prawdziwa edukacja.

Kiedy osoba zda sobie sprawę, że została dogłębnie usłyszana, jej oczy wilgotnieją. Myślę,  że w pewnym prawdziwym znaczeniu tych słów – płacze ona z radości. To jest tak, jakby mówiła „Dziękuję Boże, ktoś mnie usłyszał. Ktoś wie, jak to jest być mną.”

 

Zpsychologicznego punktu widzenia największe znaczenie dla rozwoju osobistego człowieka, gatunku ludzkiego oraz samego języka ma symboliczna funkcja mowy. Stanowi ona fundament tworzenia pojęć i rozwoju myślenia, a przez to także rozwoju komunikacji społecznej. Słowa bowiem są uogólnionym odzwierciedleniem rzeczywistości, przedstawionym za pomocą symbolu. W rozwoju mowy, w miarę precyzowania się znaczeń słów, zaczynają one reprezentować początkowo konkretne przedmioty, osoby, zjawiska, czynności, a z czasem – klasę przedmiotów, zjawisk, czy czynności, oderwane od wyobrażenia konkretu, stając się podstawą tworzenia pojęć i abstrakcyjnym materiałem myślenia. W ten sposób mowa i myślenie są nierozerwalne, tworząc związek jedności, ale nie tożsamości, ponieważ każdy z tych procesów ma samodzielny byt i rządzi się odrębnymi prawami rozwojowymi (Konarska, 2004, s. 181). Mowa oraz myślenie wydają się niezbędne w procesie edukacji. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, niekomunikująca się werbalnie, potrzebuje narzędzia do komunikacji, które umożliwi jej edukację, a przede wszystkim udział w relacjach interpersonalnych, decydujących o jakości jej funkcjonowania społecznego, w najbliższym otoczeniu.

POLECAMY

Pojęcie seksualności człowieka zawiera w sobie wszystko, co jest związane z wyrażaniem siebie, zaspokajaniem swoich potrzeb, z byciem w dających szczęście relacjach. Warunkiem niezbędnym do umożliwienia uczniom z niepełnosprawnością samorealizacji w tej dziedzinie jest posiadanie wiedzy i umiejętności komunikowania się, umożliwiających nawiązywani...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI