Autocoaching – jak generować energię do pracy, gdy brakuje sił?

Dobrostan pedagoga i terapeuty

Motywacja w pracy bardzo silnie wiąże się z energią i zdolnością do tego, aby nią zarządzać. Gdy przychodzi moment, w którym zaczyna nam jej brakować, możemy borykać się z obniżoną satysfakcją z życia zawodowego oraz niską skutecznością zawodową. Dlatego bardzo ważna jest zdolność do rozpoznawania przyczyn obniżonej witalności zawodowej oraz umiejętność wprowadzania narzędzi służących jej podwyższaniu. Jak wykorzystać do tego autocoaching?

Witalność zawodowa i piramida potrzeb

Obniżona witalność zawodowa, choć wiąże się z sytuacją pracy, może być wynikiem nie tylko jej okoliczności, ale i naszej ogólnej kondycji. Człowiek, aby prawidłowo się rozwijać, potrzebuje równowagi. Służy temu najczęściej samoświadomość, dzięki której wiemy i potrafimy zadbać o to, co jest dla nas ważne w tym momencie życia, w którym jesteśmy. Dzięki tej wiedzy możemy zaspokajać swoje potrzeby. A te są różne. 
Abraham Maslow, amerykański psycholog, uporządkował ludzkie potrzeby zgodnie z hierarchią, która wyznacza kierunek rozwoju człowieka. Jak większość humanistów uważał on bowiem, że każdy człowiek dąży ostatecznie do samourzeczywistnienia i samorealizacji. To właśnie podążanie za realizacją owej potrzeby jest według niego źródłem dobrostanu w życiu. Według koncepcji Maslowa każdy z nas ma dwa rodzaje potrzeb – niższego i wyższego rzędu. Zaspokojenie tych pierwszych umożliwia spełnienie tych drugich. Oznacza to, że – aby się rozwijać i być witalnym – każdy z nas potrzebuje w pierwszej kolejności spełnić potrzeby niższego rzędu, czyli potrzeby fizjologiczne:

 • jedzenia i picia,
 • snu,
 • odpoczynku,
 • prokreacji,
 • posiadania odzieży, własnego mieszkania, środków do życia.

Bez dobrostanu w tym obszarze bardzo trudno jest skoncentrować się na czymś innym. Jeżeli cierpisz na obniżony poziom satysfakcji z życia, sprawdź w pierwszej kolejności, czy Twoje podstawowe potrzeby są zaspokojone. W dużym skrócie, zanim sięgniesz po narzędzia służące planowaniu zmiany, sprawdź, czy jesteś syty i wypoczęty. Nasza fizjologia bardzo mocno determinuje to, czy korzystamy w życiu z naszych możliwości oraz w jaki sposób to robimy.
Wśród potrzeb wyższego rzędu Maslow wymienił:

POLECAMY

 • Potrzeby niedoboru – co oznacza, że już sam brak ich zaspokojenia skutkuje spadkiem dobrostanu.
 • Potrzebę bezpieczeństwa: osobistego, ekonomicznego, zdrowotnego.
 • Potrzebę przynależności.
 • Potrzebę uznania.
  Potrzeby wzrostu – co oznacza, że ich obecność wzmacnia poczucie dobrostanu, ale brak ich zaspokojenia nie prowadzi wprost ku chorobom.
 • Potrzebę samorealizacji.1

Wszystkie wymienione potrzeby stanowią bazowe kategorie różnych motywacji, jakimi człowiek kieruje się w życiu. Kluczem do ich zaspokajania natomiast jest samopoznanie.

Na czym polega samopoznanie?

Można powiedzieć, że nasze życie składa się z wielu elementów, jak tort, a jego ostateczny kształt zależy od tego, jaką uważnością obdarzamy poszczególne jego części. Homeostaza to stan, w którym każda część jest zaopiekowana, adekwatnie do momentu w życiu, w którym jesteśmy. Nasza hierarchia wartości i potrzeb zmienia się przecież wraz z nami. Niektóre priorytety pozostają s...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI