Rodzinna opieka zastępcza. Wyzwania w opiece nad dziećmi z FAS – case study

Okiem rodzica

Rodziny w zastępstwie zawsze diagnozują powierzone im dzieci i uczestniczą w bardzo wielu specjalistycznych terapiach. Często dzieci trafiające do rodzinnej pieczy zastępczej borykają się z szeregiem zaburzeń psychicznych i fizycznych. Autorka opisuje własne doświadczenia, z jakimi przyszło jej się zmierzyć, będąc rodzicem zastępczym dwójki dzieci z FAS.

Z dziennika wspomnień Nie-matki

Jest wrześniowy dzień. Młoda kobieta i „ciąża nie z tej ziemi”. Biegnę do szpitala na oddział dziecięcy, widząc w myślach uśmiechniętą buzię rocznego chłopca. Zawsze się śmieje, kiedy staję w drzwiach. Jego dorosłe oczy śledzą każdy mój ruch. Waży 4,5 kilograma. Aż tyle – po kuracji. Przywieziono go opuchniętego z niedożywienia. Siada z trudem, ale jest wyraźnie zadowolony z nowego osiągnięcia. Gaworzy z rzadka. Poradniki nie dla nas. Po cóż one. Da się wszystko. Uczymy się siebie każdego dnia zatopieni w szczęściu. Dostałam dziecko, choć samotnym nie dają. Nie byłam samotna. Szpital poczęstował mojego synka WZW typu B. Życie zawisło na włosku na kolejne lata. Piekło. Ale żyje. Udało się, bo komu, jak nie nam! Krążąc między lekarzami, kościołami, bioenergoterapeutami, mieszając 5 godzin leczniczą zupę – każdego dnia, wydarliśmy od niebios dar życia dalej.

Rodzinne formy pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ta druga jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Organizuje ją powiat.
Przepisy informują, że formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

POLECAMY

 • rodzina zastępcza:
 • spokrewniona,
 • niezawodowa,
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.

Czytamy w ustawie, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny. Opinię wystawia psycholog; 
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Ustawa reguluje również skład rodziny zastępczej. Mogą ją tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. 
Rodzina zawodowa to rodzaj pieczy zastępczej, w której opiekun zastępczy zostaje zatrudniony do opieki nad dziećmi – jeden z nich otrzymuje stosowne wynagrodzenie. 
Natomiast w rodzinie zastępczej niezawodowej rodzic zastępczy n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI