Jak zacząć dbać o siebie? Propozycje technik do wykorzystania

Dobrostan pedagoga i terapeuty

Self care rozumiane jest jako samoopieka, dbanie o siebie. Zgodnie z założeniami self care jest odzwierciedleniem opieki, jaką responsywna matka otacza swoje dziecko. Jak zatem rozpoznać swoje potrzeby i dbać o siebie, aby zapewnić sobie dobrostan zarówno psychiczny, jak i fizyczny?

Uosób wykonujących zawody pomocowe bardzo często obserwuje się schemat samopoświęcenia, przejawiający się m.in. uznawaniem swoich potrzeb za mniej ważne od potrzeb innych. Niezwykle ważną zasadą, którą warto kierować się w szeroko rozumianych działaniach pomocowych i terapeutycznych, jest zadbanie o swój dobrostan przez realizację własnych potrzeb.

Rozpoznawanie własnych emocji i potrzeb – jak to zrobić?

Zdolność reagowania emocjami jest wrodzona. Emocje służą adaptacji do środowiska. Już noworodki, odczuwając emocje, reagują uśmiechem lub płaczem. 
Emocje w podejściu self care pełnią rolę „kompasu” w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o poziom realizacji naszych potrzeb. Frustracja potrzeb wiąże się z odczuwaniem trudnych emocji. Warto zwrócić uwagę także na to, że w sytuacji, gdy nie mamy kontaktu ze swoimi emocjami, często pojawiają się dolegliwości somatyczne (somatyzacje). Wówczas dolegliwości te rozumiemy jako sygnały z ciała skłaniające do zatrzymania się i przyjrzenia stanom emocjonalnym.
Self care jest procesem, który warto rozpocząć właśnie od przyjrzenia się emocjom. W tabeli 1. zamieszczono charakterystykę podstawowych emocji. 
Identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych warto rozpocząć od samoobserwacji. W tym celu należy w ciągu dnia przyglądać się sobie, przyjmując rolę czujnego obserwatora. Jest to działanie, które na początku może wydawać się trudne, ponieważ jest przeciwstawne do powszechnego aktualnie życia w „trybie zadaniowym”. Tryb ten uniemożliwia dostrzeganie emocji, a co za tym idzie realizację potrzeb, co w perspektywie długoterminowej może być związane z ponoszeniem konsekwencji zdrowotnych.
 

Tabela 1. Charakterystyka podstawowych emocji
EMOCJA BODŹCE POBUDZAJĄCE REAKCJA ORGANIZMU na odczuwaną emocję
ZŁOŚĆ
 • atak lub groźby w stosunku do nas lub innej ważnej dla nas osoby,
 • zablokowanie osiągnięcia celu
 • napięcie mięśni,
 • zaciśnięte zęby,
 • zaciśnięte pięści,
 • wypieki na twarzy,
 • nagły „przypływ energii”
STRACH
 • zagrożenie życia lub zdrowia,
 • znalezienie się w podobnej sytuacji, w której wcześniej odczuwaliśmy strach (podobieństwo bodźców),
 • nowa lub nieznana sytuacja
 • szybkie bicie serca,
 • uczucie „ściśnięt...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI