Multitasking  w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – case studies

Metody terapii

Elastyczność w zawodzie terapeuty specjalnego jest jedną z kluczowych cech. Każde dziecko, z którym mamy możliwość pracować, jest całkowicie inne. Różnią się pod względem wieku, osobowości, zainteresowań, ale również poziomu funkcjonowania i swoich potrzeb. Zadaniem pedagoga specjalnego jest wpasowanie się w rytm pracy i funkcjonowania danego dziecka. 

Ten rytm może być czasami chaotyczny czy też niespójny. Tego samego dnia prowadzę zajęcia z 3-letnią dziewczynką z autyzmem i zaburzeniami mowy, 5-letnim niemówiącym chłopcem z silnymi stereotypiami oraz 13-letnią dziewczyną z zespołem Aspergera i farmakologicznie leczoną depresją. Każde z nich ma inne potrzeby. U każdego z nich inne sfery wymagają wsparcia i rozwoju. Odnalezienie harmonii w pracy i umiejętność dostosowania się do danego dziecka jest zatem ogromnie ważna. Jak więc znaleźć ten złoty środek, który pomoże lawirować między jedną terapią a drugą i pozwoli wykorzystać maksimum naszego potencjału i zaangażowania w pracy z dzieckiem z różnymi potrzebami edukacyjnymi?

Terapia dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Terapeuta specjalny jest multizadaniowcem. Musi nim być. W swojej pracy skupia się na nauce nowych umiejętności, rozwijaniu tych, które już się pojawiły, ale również na niwelowaniu zachowań niepożądanych czy agresywnych. Zadań do wykonania i podejmowanych wyzwań jest zatem wiele. Możliwych rozwiązań, które mogą przynieść efekty – również. Wszystko bowiem zależy od danych potrzeb i możliwości naszych uczniów. W prezentowanych case studies omówiona będzie praca z uczniami w spektrum autyzmu, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne i posiadają deficyty rozwojowe. Autyzm jest związany m.in. z trudnościami w tworzeniu relacji międzyludzkich, wyrażaniem emocji, stereotypowością zachowań, sztywnymi wzorcami zainteresowań oraz trudnościami w komunikacji werbalnej lub całkowitym brakiem mowy. Jest to również zaburzenie hamujące lub ograniczające rozwój społecznych zdolności danej osoby (Frith 2008, s. 21–36). W swojej pracy spotykam dzieci w wieku przedszkolnym, a placówka, w której prowadzę terapię, ma profil integracyjny. Moi uczniowie to dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia. Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku wczesnoszkolnym obejmuje wiele aspektów, ponieważ ten etap rozwoju człowieka wymaga dużego wsparcia w każdej ze sfer. 
Jednym z ważniejszych punktów terapii w tym wieku jest nauka i rozwijanie umiejętności samoobsługowych dziecka. Codzienna praca nad samodzielnym spożywaniem posiłków, ubieraniem się, korzystaniem z toalety i dbaniem o higienę. Wykształcenie takich zdolności to pierwszy k...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI