O dzieciach, które straciły zaufanie do ludzi, a zawierzyły psu

Metody terapii

Pracując terapeutycznie z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie, czy też po innych formach przemocy, wiemy, jak ważny jest ich stan emocjonalny i poczucie bezpieczeństwa w trakcie rozmowy. Jak osiągnąć te jakże istotne elementy? Może za pomocą psa?

Zterminem przemocy niejednokrotnie stykamy się w pracy, na szkoleniach, w sądzie, kościele, dyskusjach, rodzinie, sąsiedztwie i  mediach. Słyszymy o sprawcach i dzieciach lub dorosłych, którzy doświadczyli przemocy. Spotykamy się z przemocą wobec osób starszych, niepełnosprawnych, przemocą dzieci wobec rodziców, rodziców wobec dzieci, dzieci wobec dzieci, mężczyzn wobec kobiet i kobiet wobec mężczyzn, przemocą w małżeństwie i w związkach partnerskich. Nie ma państwa, kraju, miasta, dzielnicy, które nie byłyby dotknięte przemocą. W styczniu 2019 roku mówiono w mediach o proponowanych zmianach nowego projektu dotyczącego przemocy domowej. Z projektu wynikało, że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo. Wiele osób zastanawiało się wówczas, gdzie jest granica przemocy. W trakcie prób wyjaśnienia definicji przemocy powstawało pytanie, czy jednorazowa sytuacja, jak np. pobicie, jest już przemocą lub czy dowierzać dziecku zgwałconemu przez miłego sąsiada, który „był grzeczny i zawsze mówił dzień dobry”? Warto jednak pamiętać w tym zawirowaniu pytań, iż są specjaliści, instytucje, organizacje, które na co dzień zajmują się pomocą dla sprawców i osób dotkniętych przemocą. Krzywdzenie generalnie jest wielowymiarowe, złożone, rozległe, łączące się i przenikające wzajemnie. Rzadko zdarza się, że dziecko doświadczyło jednej formy przemocy – zazwyczaj przemoc psychiczna wiąże się z przemocą fizyczną, przemoc seksualna z psychiczną, zaniedbaniem itp. W literaturze wyróżnia się następujące rodzaje i formy przemocy: przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną, cyberprzemoc oraz zaniedbywanie. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, Niebieska Linia, jasno przedstawia w tabeli 1 formy i skutki przemocy:

Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu wykorzystywania seksualnego

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przemoc seksualną wobec dzieci jako wykorzystanie dziecka w celu uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe lub starsze (za: Czerniekiewicz i Pawlak-Jordan, 1998). Przemoc seksualna to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne dzieci odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz do zachowań bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjoniz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI