Integracja zmysłowo-ruchowa wspólnie z rówieśnikiem

Metody terapii

Integracja „w szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju”. W procesie integracji dzieci pełnosprawne i z zaburzeniami rozwoju uczą się tolerancji, współdziałania z drugą osobą, niesienia pomocy, czy akceptacji inności. Przedstawiamy pomysły na zabawy, które mogą mieć różnorodne wymiary terapeutycznej integracji uwzględniającej współdziałanie i współtworzenie dzieci.

Zadaniem kształcenia integracyjnego jest włączenie dzieci z niepełnosprawnością w ogólny system kształcenia, w którym mogą uczyć się wszyscy uczniowie wspólnie. Dzięki takim doświadczeniom dziecko z zaburzeniami rozwojowymi ma szansę lepiej przygotować się do życia w społeczeństwie, wśród rówieśników. „Dużym plusem integracji jest to, iż dzieci z różnymi dysfunkcjami mogą nauczyć się samodzielności, współpracy i współdziałania. Dzieci pełnosprawne natomiast mają możliwość przekonania się, że wśród nich może znajdować się ktoś, kto różni się sprawnością fizyczną czy intelektualną, a mimo to nie jest kimś gorszym”. Grupa dzieci z zaburzeniami z autystycznego spektrum (ASD) stanowi duży odsetek klas integracyjnych w placówkach oświatowych. Ich sytuacja jest specyficzna, gdyż zaburzenie powoduje zarówno nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji, co wpływa na relacje społeczne, jak i w przetwarzaniu informacji danych z systemów sensorycznych, które mogą dodatkowo potęgować tę trudność w interakcjach. 
Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu charakteryzuje się specyficznym profilem funkcjonowania, odmiennym od innych niepełnosprawności towarzyszących dzieciom z orzeczeniami. Obecne w obrazie klinicznym deficyty, wyszczególnione zgodnie z klasyfikacją DSM-5 w dwóch obszarach, mogą powodować m.in.: opóźnienia lub liczne nieprawidłowości w rozwoju umiejętności komunikacyjnych, niezwykłe wzorce używania mowy i języka, problemy z rozumieniem humoru, wieloznaczności, trudności z inicjowaniem kontaktu, rozmowy i podtrzymywaniem ich, trudności z dzieleniem się swoimi radościami, smutkami, trudności w zabawie opartej na wyobraźni, sztywne wzorce myślenia i zachowania, stereotypia ruchowe, schematy w działaniu, rytualne czynności ruchowe, trudności z symbolicznym używaniem zabawek itp. Wszystkie powyższe zachowania znacząco utrudniają dziecku z ASD pełną integrację z rówieśnikami. Angażowanie się w społeczne interakcje wymaga bowiem pewnych umiejętności, których rozwój jest nieprawidłowy lub utrudniony w przypadku większości osób z ASD właśnie z uwagi na występowanie przytoczonych powyżej zachowań. Oprócz sprawności komunikacyjnej, poznawczej i społecznej do prawidłowego rozwoju każdego dziecka potrzebne jest odpowiednie organizowanie i przetwarzanie informacji zmysłowo-ruchowych docierających do mózgu człowieka. Zarówno Delacato, jak i Ayres zauważyli już w połowie XX w. nieprawidłow...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI