Mediacja rówieśnicza jako narzędzie terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Metody terapii

Czym jest mediacja rówieśnicza? Jak mediacja rówieśnicza jest wykorzystywana do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu? Co takiego wnoszą i jak działają mediacje rówieśnicze?

Co to jest mediacja rówieśnicza?

Mediacja rówieśnicza to alternatywne narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też doskonałym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności, szacunku oraz komunikacji. Celem mediacji rówieśniczej jest osiągnięcie porozumienia w dialogu opartym na kompromisie oraz poprawa relacji przy pomocy mediatora rówieśnika. Mediacja wpisana jest na listę metod „opartych na dowodach naukowych” (evidence-based) przez National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, co oznacza, że zostało potwierdzone jej działanie i jest zalecana do stosowania w klasach, w których uczą się dzieci z autyzmem.

Kto to jest mediator rówieśniczy?

Mediator rówieśniczy jest to bezstronna osoba trzecia – uczeń/rówieśnik – która pomaga odnaleźć i przeanalizować wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.

POLECAMY

Rówieśnicy-mediatorzy rozwijają swoje umiejętności społeczne poprzez uczenie się empatii, rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Dzieci i młodzież zwykle bardzo lubią uczestnictwo w mediacji rówieśniczej, czują, „że robią coś dobrego” – mają poczucie sprawczości oraz odpowiedzialności. 

„Nie ma dzieci, są ludzie”

Janusz Korczak, będąc pedagogiem, w swoim praktycznym podejściu w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Wiosek Dziecięcych” pokazał, że odpowiednie przekazanie działań z dozą zaufania i towarzyszenia młodym ludziom się sprawdza. Tworząc „Sądy Dzieci”, pokazał, że młodzi ludzie mają gotowość do praworządności. Idąc dalej śladami naszego wybitnego pedagoga, trudno nie dostrzec korzyści dla obu stron

Korzyści dla ucznia-mediatora:
  • polepszenie umiejętności pracy w grupie;
  • polepszenie umiejętności komunikacyjnych;
  • nauczenie społecznie akceptowanych sposobów udzielania pomocy i wsparcia rówieśnikowi;
  • wzrost zrozumienia dla inności, wzrost empatii.

W jednym z badań (Jones, 2007) 83% uczniów-mediatorów podało, że są „bardzo zadowoleni” z udziału w interwencji, a 17% wskazało, że są „zadowoleni”. 89% uczniów stwierdziło, że interwencja pomogła im samym (Ogólnopolski Spis Autyzmu).

Uczniowie-mediatorzy jako korzyści w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu wskazywali na: lepsze rozumienie autyzmu, bycie bardziej cierpliwym, rozumienie różnic pomiędzy ludźmi, pewność siebie, odpowiedzialność, uczenie się, żeby nie brać wszystkiego, co się wie za pewnik.

Pozytywny wpływ mediacji wskazywali także rodzice: 57% uznało udział w interwencji jako „ważny” dla dziecka, a 36% za „niebywale ważny” .

Korzyści dla ucznia ze spektrum autyzmu

Dzięki projektowi mediacji rówieśniczych dzieci w spektrum autyzmu czują się dostrzeżone oraz wciągane w życie społeczne szkoły. Poprzez uczestniczenie w rozmowach i zabawach stwarza im się naturalne okazje do ćwiczenia umiejętności społecznych i komunikacji. W badaniach naukowych porównuje się skutec...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI