Planowanie, realizacja i ocena efektywności procesu terapeutycznego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Metody terapii

Finalizacja danego okresu edukacyjnego czy terapeutycznego niesie za sobą konieczność dokonania dokładnej analizy tego, co wydarzyło się podczas jego trwania. To również moment organizowania spotkań zespołów specjalistów pracujących z danym uczniem oraz aktualizowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i ewentualne aneksowanie planów terapeutycznych. Czy należy przez to rozumieć poddanie ewaluacji jedynie tych działań podejmowanych przez nauczyciela terapeutę?

Oddziaływania osobowe są jedynie częścią całości złożonego procesu, odbywającego się podczas zajęć w placówce. Składają się na niego również warunki, w których zachodzą procesy terapeutyczne (czyli środowisko szkolne/klasowe/gabinetowe), uwarunkowania związane ze środowiskiem domowym ucznia oraz jego indywidualny profil funkcjonowania – aktualne potrzeby, możliwości, stan zdrowia, ewentualne trudności. Jest to proces wielowymiarowy i tylko takie spojrzenie na tę kwestię, gwarantuje nam sukces w obrębie planowania i dobierania odpowiednich metod oraz określania celów do dalszej pracy.

W jaki sposób wyznaczać i konstruować cele?

Na początku należy zastanowić się, co rozumiemy przez „cel”. Czemu i przede wszystkim komu ma on służyć? Jak doprowadzić do jego realizacji? Jak zaaranżować sytuacje do jego wykorzystania, by te dostarczyły nam jak najwięcej niezbędnych informacji, a jednocześnie zachowały możliwie najbardziej naturalny charakter? 
Należy zadać sobie pytanie, czego naprawdę potrzebuje nasz uczeń i jak my, jako nauczyciele, możemy pomóc mu w osiągnięciu danego celu. Postrzeganie osób z niepełnosprawnością głównie przez pryzmat prezentowanych przez nie deficytów w określonych obszarach powoduje, że często skupiamy się na celach typowo szkolnych, zapominając, że grono osób z niepełnosprawnością przejawia dokładnie takie same potrzeby w zakresie biologicznym, emocjonalnym, społecznym i kulturalnym jak pozostała – pełnosprawna część społeczeństwa. Stereotypowy pogląd, jakoby w działaniach wspierających osoby z niepełnosprawnością wystarczyło zaspokoić jedynie ich potrzeby bytowe, stanowi jedną z najtrudniejszych do przełamania barier w procesie radzenia sobie z problemem dyskryminujących postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Nie należy wartościować tego, czy cele stricte edukacyjne są w danym momencie istotniejsze niż cele społeczne, ponieważ wszystkie obszary funkcjonowania człowieka przenikają się i mają na siebie wzajemny wpływ. Przy odpowiednim przeanalizowaniu sytuacji i dostępnych środków może okazać się, że podobne umiejętności z powodzeniem przetrenujemy zarówno w sytuacji stolikowej, jak i podczas zabawy na dywanie w towarzystwie kolegów i koleżanek. 
Jeśli przyjrzymy się typowemu podziałowi obszarów umiejętności, ujrzymy cztery podstawowe sfery: 

POLECAMY

  • komunikację, 
  • samodzielność, 
  • ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI