Dzieci mają głos – zajęcia z czytania uczestniczącego

Metody terapii Otwarty dostęp

Wiek przedszkolny to czas odkrywania świata, zbierania doświadczeń, rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności. Najważniejszym narzędziem poznawczym jest język. Pozwala on dzieciom myśleć, opisywać, wyrażać siebie i bez końca zadawać pytania: „Dlaczego?”, „Po co?”, czyli zaspokajać dziecięcą ciekawość.

Język jest motorem ich rozwoju. Kiedy go nie ma lub jest nieporadny i niezrozumiały, to dzieci doświadczają niepowodzeń, przeżywają frustrację, złość. Mają problemy z porozumiewaniem się.
Zdolności komunikacyjne są umiejętnościami kluczowymi. Wyposażenie dziecka w kompetencje, które skutecznie umożliwią mu komunikację, wywołają liczne zmiany w jego zachowaniu, wpłyną na rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej. Każda nowa umiejętność komunikacyjna jest impulsem do globalnego rozwoju dziecka. Mając pod opieką dziecko z trudnościami w porozumiewaniu się, nie zastanawiamy się, czy wspomagać jego umiejętności komunikacyjne przez wprowadzenie AAC (augmentative and alternative communication), ale skupiamy się na tym, jak to zrobić. Doskonałą techniką wspierającą rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka może być czytanie uczestniczące.
Czytanie uczestniczące (interactive reading/shared reading), nazywane również czytaniem interaktywnym, jest formą wspólnego czytania przez dorosłego i dziecko (użytkownika AAC), podczas którego dziecko nie tylko słucha i patrzy na tekst, ale także jest aktywne w możliwy dla siebie sposób. Podczas tej aktywności dziecko ma swobodę uczestniczenia w procesie czytania, co stymuluje jego myślenie, naukę języka, nowego słownictwa oraz ułatwia rozumienie i zapamiętywanie czytanego tekstu. 
W czytaniu uczestniczącym dziecko może wpływać na opisane zdarzenia. Wspólne czytanie dostarcza okazji do zastosowania lub doskonalenia umiejętności posługiwania się symbolami. Jest to wizualna forma instruktażowa. Osoba dorosła, czytając kolejne zdania, robi pauzę, aby użytkownik mógł np. dokończyć wyraz lub zdanie przez wskazanie na odpowiedni symbol na tablicy komunikacyjnej lub w książce komunikacyjnej, aktywowanie odpowiedniego pola w urządzeniu generującym mowę lub wykonanie gestu. Interaktywne czytanie służy ważnym celom: podnosi motywację do nauki czytania, dostarcza naturalnego kontekstu do posługiwania się symbolami, uczy umiejętności rozpoznawania symboli oraz generalizacji. Umożliwia doskonalenie funkcji komunikacyjnych – proszenia, odmawiania, komentowania, zadawania pytań, a także naukę nowych pojęć, tworzenia złożonych wypowiedzi. Zwiększa częstotliwość inicjowania komunikacji przez użytkownika AAC i rozwija naprzem...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI