Trening umiejętności społecznych jako forma zajęć rozwijających kluczowe kompetencje społeczne

Metody terapii

Podstawową cechą zespołu Aspergera jest nieprawidłowość w zakresie interakcji społecznych. Przekłada się to na zdolność budowania relacji z rówieśnikami. Rozwijanie umiejętności społecznych i myślenia społecznego jest możliwe dzięki zajęciom o nazwie Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Jak zorganizować TUS i dobrać tematy? Jak wygląda jego realizacja?

Rola umiejętności społecznych

Istotnym etapem diagnozy zespołu Aspergera (ZA) są dane na temat jakości, stabilności i dojrzałości przyjaźni. Dzieci z zespołem Aspergera mogą mieć opóźniony o dwa lata w stosunku do rówieśników obraz przyjaźni. W okresie dojrzewania nadal może występować specyficzny sposób dobierania sobie przyjaciół i spędzania z nimi czasu. Zdarza się tu mylne postrzeganie życzliwości i przyjaźni. Nastolatkowi czy osobie dorosłej z zespołem Aspergera doskwierać może poczucie niepełnej akceptacji. Brak prawdziwej rówieśniczej akceptacji niekorzystnie wpływa na poczucie własnej wartości dziecka czy nastolatka. Dodatkowo może dojść do braku uświadomienia sobie istnienia zasad zachowania społecznego w rozmaitych sytuacjach, zwłaszcza w zakresie pojęcia przestrzeni osobistej, nieumiejętnego zachowania podczas powitań, a także mogą zaistnieć trudności w doborze tematów rozmowy. Osoba z zespołem Aspergera może mieć problem ze zrozumieniem kontekstu i oczekiwań kulturowych. Wypracowanie odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach społecznych jest kluczowym aspektem w procesie terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zespołem Aspergera [1].

Organizacja Treningu Umiejętności Społecznych

Rozwijanie umiejętności społecznych i myślenia społecznego jest możliwe dzięki zajęciom o nazwie Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Terapia TUS może być realizowana w formie zajęć indywidualnych bądź przez pracę w grupie. Grupa powinna być starannie dobrana pod względem wieku, etapu edukacyjnego oraz potrzeb i możliwości uczestników. Liczy zazwyczaj 6–8 uczestników. Zorganizowana terapia ukierunkowana jest na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości, a także samooceny. Istnieje wiele rodzajów Treningu Umiejętności Społecznych, m.in. TUS SST (Social Skills Training), Lego® TUS.

Niezależnie od szczególnych cech danej metody rozwijającej umiejętności społeczne terapia jest organizowana w postaci regularnych sesji. Na cykl składa się zazwyczaj 12 spotkań, trwających 60–90 minut. Po każdej sesji terapeuci niejednokrotnie o...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI