Jak wykorzystać techniki relaksacyjne w pracy nad własną odpornością psychiczną?

Otwarty dostęp Dobrostan pedagoga i terapeuty

Trening relaksacyjny jest doskonałą metodą radzenia sobie ze stresem oraz wzmacniania elastyczności psychologicznej. Sam trening wykonywany regularnie wzmacnia umiejętność wyzwalania reakcji relaksacyjnej, która jest naturalnym przeciwieństwem reakcji stresowej. Zatem jak ćwiczyć relaksację i który trening wybrać?

Skuteczność samej metody została wielokrotnie potwierdzona naukowo, ukazując bardzo szeroki wpływ relaksacji na psychofizyczne funkcjonowanie człowieka. Korzyści z treningów relaksacyjnych zwiększają dobrostan człowieka, wzmacniają samokontrolę oraz pogłębiają samoświadomość. To dzięki osiąganemu stanowi relaksu poprawia się praca systemu immunologicznego, człowiek osiąga wyciszenie i spokój, co powoduje bardziej optymistyczne nastawienie do życia. Praca z relaksacją potrafi wzmacniać również koncentrację oraz zdolność do zapamiętywania, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości pracy. Sam trening relaksacyjny nie stanowi panaceum na większość problemów w naszym życiu, jednak jest fantastyczną propozycją dla wszystkich osób, które zmagają się z wyzwaniami wymagającymi codziennej mobilizacji.

Homeostaza

Teoria homeostazy zakłada, że człowiek dąży do równowagi. Również jego układ nerwowy w swoich częściach sympatycznej oraz parasympatycznej. Naturalnym stanem organizmu jest stan rozluźnienia i spokoju. Pod wpływem różnych bodźców i wymagań organizm się mobilizuje, co generuje napięcie oraz stan pobudzenia do walki z wyzwaniami lub ucieczki przed nimi. Proces ten pojawia się wielokrotnie w ciągu dnia, a w sytuacji wzmożonych wymagań lub kryzysu potrafi przechodzić w stan chronicznego napięcia. Mimo że sam stres jest reakcją naturalną i niezbędną człowiekowi, im dużej i częściej pozostajemy pod jego wpływem, tym trudnej wrócić nam do naturalnej pozycji. Źródłem stresu pozostają również pozytywne doświadczenia, które generują tak zwany eustres – stan pozytywnej mobilizacji. Bez względu zatem na okoliczności naszego życia większość ludzi doświadcza reakcji stresowej równie często co relaksu.
Duża część osób pod wpływem permanentnego stresu wywołanego chorobą, kryzysem lub trudnymi okolicznościami życia traci zdolność wchodzenia w stan relaksu, „przyzwyczajając się" do ciągłego napięcia. Przewlekłość owego napięcia może prowadzić do wielu kłopotów życiowych zarówno natury psychologicznej, jak i zdrowotnej. Z tego powodu choć wchodzenie w stan relaksacji jest tak naturalne jak oddychanie, większość z nas na różnych etapach życia, potrzebuje odświeżyć sobie tę umiejętność.

POLECAMY

Czym jest reakcja stresowa i jakie są jej fazy?

Selye (1956) zdefiniował stres jako nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania. 
To najprostsza i najtrafniejsza definicja stresu, z jaką się spotkałam. Warto zauważyć, że nie ma znaczenia, ja...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI